Strešné telekomunikačné stavby

Umiestnenie základňovej stanice na streche existujúcej stavby nie je možné z hľadiska riešenia unifikovať. "Každá strecha = originálne riešenie", je problémom, ktorý rieši náš projekčný tým denne.

ba jamnickeho
ba jamnickeho
ba jamnickeho
ba jamnickeho
ba rezedova
ba rezedova
ba rezedova
ba rezedova
ba rezedova
ba rezedova
ba rovniankova
ba rovniankova
ba rovniankova
ba rovniankova
ba rovniankova
ba rovniankova
ds jednota
ds jednota
ds jednota
ds jednota
ds jednota
ds jednota
ds silo
ds silo
ds silo
ds silo
ds silo
ds silo