Stavby

Naša činnosť sa zameriava najmä na:

  • mobilné základňové stanice
  • líniové výstavby optických a metalických sieti
  • bázové stanice GSM, DCS, UMTS, WiFi, FWA, PMP
  • bezdrôtové mikrovlnné a optické spoje systémom bod-bod
  • špeciálne rozvody a siete ( alarm, TV, CCTV, signalizácia)
  • riešenia telekomunikačných a dátových centier s dodávkou na kľúč