Špeciálne telekomunikačné stavby

Špeciálne rioešenia sú pre firmu ako je NEVITEL, a.s. priamo predurčené. Umiestniť technológiu na továrenskom komíne, vodojeme alebo na umelom strome resp. kostolnej veži, je pre nás výzvou, ktorú radi a do dôsledok vyriešime.

banovce nad b.
banovce nad b.
banovce nad b.
banovce nad b.
košice kostol
košice kostol
kežmarok kostol
kežmarok kostol
kežmarok kostol
kežmarok kostol
kežmarok kostol
kežmarok kostol
kuchyna church
kuchyna church
kuchyna church
kuchyna church
kuchyna church
kuchyna church
kuchyna church
kuchyna church
liska
liska
liska
liska
ba tram tunnel
ba tram tunnel
ba tram tunnel
ba tram tunnel
woden shelter
woden shelter
woden shelter
woden shelter
woden shelter
woden shelter