Optické a metalické siete

V dobe zvyšovania prenosových rýchlostí a kapacít, sa naša spoločnosť aktívne podieľa na budovaní optických a metalických infraštruktúr pre všetkých operátorov na Slovensku. Vlastná prístrojvá vybavenosť a kvalifikovaní pracovníci nám umožňujú spolu s komplexnou ininierskou a projekčnou kanceláriou dodávať úplné riešenia.

Technology rack
Technology rack
LSA area
LSA area
ODF Fibre panels
ODF Fibre panels
MW technology
MW technology
MW technology
MW technology
Active elements
Active elements
FTTH patch area
FTTH patch area
FTTH patch area
FTTH patch area
FTTH rack
FTTH rack
LSA patchfield-mini
LSA patchfield-mini
MW rack
MW rack
Rack line
Rack line